Nabożeństwo Ekumeniczne – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się w Lublinie uroczystą liturgią Słowa Bożego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy. Pomimo nieprzyjemnego wieczornego chłodu i śniegu, który w poprzednich dniach pokrył ulice miasta, krótko przed godziną 18, nasza Świątynia nasza zaczęła się wypełniać ludźmi różnych wyznań, którym na sercu leży pojednanie w duchu chrześcijańskiej jedności, a także wzajemny szacunek, bez względu na przynależność do różnych Kościołów. O godzinie 18, kiedy przybyli zajęli swoje miejsca w ławkach kościelnych, zabiły dzwony, by obwieścić wszystkim, którzy je właśnie usłyszeli, dobrą nowinę. Oto spotykamy się, by wspólnie chwalić Jednego Pana, chociaż na co dzień robimy to w różny sposób uwarunkowany doktryną i tradycja każdego z reprezentowanych dzisiaj w kościele wyznań.

Dzwony umilkły. Po chwili świątynia napełniła się wspaniałym brzmieniem organów, muzyką Jana Sebastiana Bacha, który jako kantor luterańskiego kościoła w Lipsku, całe swoje życie poświęcił – poprzez swoją muzyczną twórczość – Bogu. Nabożeństwo luterańskie bez tej godnej oprawy, która jest stałą częścią naszej liturgii, byłoby niepełne, pozbawione niepowtarzalnego uroku.

Kiedy już przebrzmiały ostatnie dźwięki preludium, proboszcz parafii ks. dr Dariusz Chwastek przywitał zebranych przedstawiając zaproszonych gości, przybyłych na spotkanie modlitewne. Zaszczytem i radością naszego zboru była obecność Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego – ks. Stanisława Budzika. Na miejscach przeznaczonych dla duchownych zasiedli przedstawiciele duchowieństwa pięciu Kościołów: Rzymskokatolickiego, Polsko-katolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego, Mariawitów i Ewangelicko-Augsburskiego. Na podkreślenie zasługuje obecność Ojca Tomasza Dostatniego – dominikanina, który swoją działalnością w nieoceniony sposób zasłużył się na polu współpracy pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi różnych wyznań.

Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu gości, ks. Dariusz Chwastek przystąpił do sprawowania liturgii w rycie luterańskim. Słowo Boże odczytywane od pulpitu usłyszeliśmy z ust duchownych innych wyznań, co podkreśliło wspólnotę. Również pieśni wybrane ze Śpiewnika ewangelickiego na tę okoliczność pieśni świadczyły, jak ważna jest jedność chrześcijan. Po liturgii wstępnej proboszcz parafii zaprosił do pulpitu duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – pastora Mariusz Majkowskiego, który odczytał wyznaczony fragment z Ewangelii według św. Łukasza 24, 13-25, po czym usłyszeliśmy Słowo Boże głoszone w kościele luterańskim przez dominikanina – ojca Tomasza Dostatniego. Z pewnością nie jest to przypadek, a znak czasu, promień ukazujący nam drogę, która powinniśmy podążać w przyszłości. „Czego Bóg od nas oczekuje” – to pytanie, hasło tegorocznego tygodnia ekumenicznego padło z ambony. Zostało nam ono przekazane przez uciskanych i cierpiących poniżenie wyznawców wiary w Indiach. W naszym kościele miała także miejsce okres poniżenia i przemocy. Pamiątką po tych strasznych latach jest tablica umieszczona naprzeciw ambony, poświęcona ks. Biskupowi Julianowi Bursche, który za wiarę i ojczyznę oddał, to co miał najcenniejszego – własne życie. Nie on jeden zaprezentował w tych okrutnych czasach postawę godną chrześcijanina i patrioty. Teolog ewangelicki Dietrich Bonhoeffer w obozie koncentracyjnym zadawał sobie również to pytanie – „Czego Bóg ode mnie oczekuje”. Odpowiedz była jedna – wiary i niezłomności. Za swoje przekonania na kilka dni przed końcem wojny został bestialsko zamordowany. Pozostał niezłomny do końca. Dzisiaj Bóg nie żąda od nas takich poświęceń. Żyjemy w Europie, w czasach przestrzegania swobód wyznaniowych. Naszym celem powinna stać się wzajemna miłość i zrozumienie. Jesteśmy to winni Bogu za „moc, która stale nas ochrania, za to, że nie lękamy się, co nam przyniesie dzień” jak napisał w swojej pieśni ks. Dietrich Bonhoeffer. Bóg oczekuje od nas przede wszystkim miłości.

Po kazaniu zapadła chwila ciszy, zakończona dźwiękami instrumentu. Zgodnie z rytem luterańskim jest to moment przeznaczony na skupienie i zastanowienie się nad tym, co usłyszeliśmy z ambony. Odśpiewana następnie pieśń „Serca razem połączone” nawiązywała swoją treścią do tez kazania wygłoszonego przez o. Tomasz Dostatniego.

Zgodnie z porządkiem nabożeństwa zostały przekazane obecnym ogłoszenia dotyczące kalendarza Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z programem tym zapoznał wiernych duchowny Rzymskokatolicki, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego ks. dr Sławomir Pawłowski.

Proboszcz Parafii poprosił będącego po raz pierwszy w naszym kościele Arcybiskupa Lubelskiego ks. Stanisława Budzika o kilka słów do zebranych. Dostojny Gość nawiązał w swoim wystąpieniu do historii naszego kościoła oddając cześć Biskupowi Juliuszowi Bursche i Dietrichowi Bonhoefferowi.

Nabożeństwo zbliżało się do końca. Wspólne odmówienie Modlitwy Pańskiej i intencje wypowiedziane przez duchownych przybliżało tę chwilę. Po błogosławieństwie i ostatniej, wszystkim, bez względu na wyznanie, znanej pieśni „ Pod Twą Obronę Ojcze na Niebie” usłyszeliśmy ponownie dzwony, wieszczące koniec liturgii.

W domu parafialnym czekała na obecnych ciepła herbata lub kawa. Padały pytanie dotyczące naszego wyznania, obecności luteran w Lublinie i naszych tradycji. Powoli sala parafialna zaczęła pustoszeć. Pełni wrażeń uczestnicy nabożeństwa udawali się do swoich domów, by w następnych dniach uczestniczyć we wspólnej modlitwie wśród wiernych innych Kościołów.

Jolanta Szafrańska