Nabożeństwo ekumeniczne w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie

24 kwietnia 2013 r. parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie była gospodarzem nabożeństwa, na którym zgromadzili się wierni z lubelskich Kościołów chrześcijańskich. Liturgia Słowa Bożego odbyła się w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych, które organizowane są w Kościołach chrześcijańskich różnych wyznań. Wśród zgromadzonych w luterańskiej świątyni gości znaleźli się również duchowni z poszczególnych Kościołów. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował ks. prof. Sławomir Pawłowski – pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego KUL i przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim, parafię Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie – ks. proboszcz Andrzej Gontarek, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie – pastor Mariusz Maikowski, a lubelską placówkę Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego – jej kurator Mariusz Orłowski.

nabekum2013a

Po preludium organowym w wykonaniu dra Adama Załęskiego, parafialnego kantora, wszystkich zgromadzonych powitał ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz luterańskiej parafii. Następnie odśpiewano pieśń Boże wielki i introit zakończony krótką modlitwą duchownego. Czytania – po których zgromadzenie wyznało swą wiarę słowami nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary – odczytali duchowni: ks. prof. S. Pawłowski z 2 Krl 6, 14-23 i pastor M. Maikowski z Rz 12, 18-21. Po kolejnej pieśni – Wierzyć mnie, Panie, ucz – kazanie Słowa Bożego w oparciu o Mt 5, 38-44 wygłosił pastor M. Maikowski. W swym orędziu kaznodzieja skupił się na chrześcijańskiej miłości do nieprzyjaciół, która ma moc skruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca.

Po organowym interludium i ogłoszeniach odśpiewano pieśń Święta miłość Jezusowa, a następnie odmówiono Modlitwę Pańską. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone przez ks. dra D. Chwastka, pieśń Pod Twą obronę i organowe postludium.

Ekumeniczne spotkanie tradycyjnie zwieńczyły nieformalne rozmowy przy kawie i herbacie w domu parafialnym.

Monika Drozd-Orłowska