Noc Kultury w kościele

W czerwcu w Lublinie odbywa się co rok Noc Kultury. W jej czasie pracują instytucje kulturalne, licznie odwiedzane
w godzinach wieczornych i nocnych przez publiczność. Mają też miejsce imprezy plenerowe.

W 2009 r. Noc Kultury zorganizowano z 6 na 7 czerwca, czyli z soboty na niedzielę, w godzinach 19.00 – 2.00. W Lublinie w akcji po raz pierwszy uczestniczyła Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy. Kościół był otwarty od 18 do 22.

O 19 rozpoczął się godzinny koncert, z którym wystąpił chór parafialny pod kierunkiem Adama Załęskiego. Licznie zgromadzeni słuchacze zostali przywitani przez księdza proboszcza Dariusza Chwastka. Chórzyści zaśpiewali pieśń Gaude Mater Polonia, kilka pieśni z Taizé, wybrane kanony ze Śpiewnika Ewangelickiego, chór końcowy z kantaty Jana Sebastiana Bacha Was Gott tut, das ist wohlgetan, Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także jeden z psalmów Mikołaja Gomółki. Parafialny organista
i chórmistrz Adam Załęski zaprezentował też grę solową na organach, wykonując dawną muzykę polską oraz chorały z Orgelbüchlein J. S. Bacha. Między utworami wygłaszał krótki komentarz do muzyki. Poza tym zaprosił słuchaczy do świątyni na przyszłe koncerty.

Od 20 do 22 kościół był otwarty dla zwiedzających. Skorzystało z tego wielu lublinian zwiedzając świątynię oraz oglądając wystawę Biskupi trudnych czasów – ks. dr Aleksdander Schoeneich i ks. dr Juliusz Bursche (projekt i opracowanie graficzne Magdalena Ner), otwartą w maju na kościelnym chórze w ramach imprezy Wielokulturowy Lublin. Wielką część spośród melomanów i zwiedzających stanowiły osoby spoza zboru. Impreza udała się pomimo deszczowej i zimnej pogody, podobnie jak inne wydarzenia lubelskiej Nocy Kultury.