Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

We wrześniu 2009 r. minęła 70. rocznica kampanii wrześniowej. Krótko po zakończeniu wojny obronnej, na początku października 1939 r., hitlerowcy zaaresztowali na ewangelickiej plebanii w Lublinie biskupa Juliusza Burschego. Miejscowy zbór był ostatnią Parafią, w której Biskup sprawował posługę, po odmowie wyjazdu na emigrację
i ewakuowaniu się z Warszawy. Po uwięzieniu ks. bp Bursche nigdy już nie odzyskał wolności i w 1942 r. poniósł męczeńską śmierć w szpitalu więziennym Moabit w Berlinie.

bursche2009

Lubelscy zborownicy upamiętnili rocznicę uwięzienia przedwojennego Biskupa poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej na nabożeństwie w niedzielę 11 października 2009 r. Uroczyste nabożeństwo odprawili Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP ks. Mieczysław Cieślar i proboszcz ks. Dariusz Chwastek. W czasie nabożeństwa występował chór parafialny przygotowany przez kantora Parafii Adama Załęskiego.

Po czytaniach z Pisma Świętego (2 Mż 20, 1-17 i Rz 14, 17-19) nastąpiło odsłonięcie tablicy, umiejscowionej wewnątrz świątyni. Przed zdjęciem wstęgi ks. Chwastek przedstawił przywołał wiadomości o ostatnich latach życia i męczeńskiej śmierci ks. biskupa Burschego. Następnie biskup Cieślar mówił o podobieństwie losów ks. Juliusza Burschego
i ks. Dietricha Bonhoeffera, nawiązując do słów pieśni jego autorstwa Przez dobrą moc Twą Panie, otoczony odśpiewanej przez zbór na początku nabożeństwa. Po odsłonięciu tablicy chór parafialny zaśpiewał pieśń Gaude Mater Polonia. Biskup pomocniczy Rzymskokatolickiej Archidiecezji Lubelskiej ks. Mieczysław Cisło wystąpił z mową okolicznościową, wprowadzając wątek ekumeniczny informacją o okupacyjnych losach Biskupa Diecezji Lubelskiej ks. Władysława Gorala, przypominając, że duszpasterz był więziony w tym samym obozie koncentracyjnym, co ksiądz Bursche. Inny rzymskokatolicki biskup z Lublina represjonowany przez hitlerowców, o którym mówił ks. biskup Cisło, to biskup Marian Fulman.

Ks. biskup Cieślar wygłosił kazanie poprzedzone luterańskim hymnem Warownym grodem jest nasz Bóg, wykonanym przez wiernych. Biskup mówił m. in. o aresztowaniu
ks. Burschego na plebanii w Lublinie i jego późniejszym losie. Na zakończenie liturgii zgromadzeni odśpiewali Boże co Polskę.
W kościele wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami prezydent Lublina Adam Wasilewski i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jacek Czerniak.
Po zakończeniu liturgii wierni i ekumeniczni goście zwiedzali wystawę Biskupi trudnych czasów – ks. Aleksander Schoeneich i ks. Juliusz Bursche, udostępnianą od maja 2009 r. na chórze.

Na koniec odbyło się spotkanie w sali parafialnej, przebiegające w serdecznej ekumenicznej atmosferze.

fot. Tomasz Pieńkowski

Filmy z uroczystości w YouTube.

Andrzej Ner