Otwarcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2009. Chór parafialny w Filharmonii Lubelskiej

W 2009 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegał pod hasłem „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37, 17). W Lublinie rozpoczął się szczególnie uroczyście i symbolicznie. Bowiem w niedzielę 18 stycznia odbył się wspólny koncert kolęd
i pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu trzech miejscowych chórów reprezentujących Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Rzymskokatolicki i Prawosławny. Uroczysty koncert miał miejsce w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. Obok chóru Parafii ewangelickiej Św. Trójcy, wystąpił także Chór Archikatedry Lubelskiej oraz Chór Katedry Prawosławnej pw. Przmienienia Pańskiego.

Imprezę zaszczycili obecnością arcybiskup Abel, zwierzchnik prawosławnej archidiecezji lubelsko-chełmskiej, ks. biskup Mieczysław Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy rzymskokatolickiej Archidiecezji Lubelskiej. Nie zabrakło reprezentantów wojewódzkich i miejskich władz samorządowych – na czele z prezydentem Lublina, Adamem Wasilewskim.
Koncert był prowadzony przez proboszcza Parafii luterańskiej ks. dra Dariusza Chwastka oraz prof. Sławomira Żurka z KUL. Po przywitaniu słuchaczy ks. Chwastek odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza. Krótkie przemówienia wygłosili ks. biskup Mieczysław Cieślar, arcybiskup Abel i biskup Mieczysław Cisło. Do licznie zebranych melomanów słowo pozdrownia skierował także prezydent Lublina – Adam Wasilewski.

filharmonia2009

Każdy z chórów wykonał po 5 utworów. Chórem rzymskokatolickim dyrygowała Emilia Telega, prawosławnym lektor Andrzej Boublej, a ewangelickim dr Adam Załęski. Luteranie śpiewali po łacinie, niemiecku i polsku. Wykonali takie kolędy, jak pieśń Adeste fidelis (Przybądźcie wierni), Gdy się Chrystus rodzi, O błogosławiony i Cicha noc. Zaprezentowane kolędy zostały wykonane w oryginalnym opracowaniu dr. Adama Załęskiego. Jako jedyni spośród trzech zespołów zaśpiewali część utworów z akompaniamentem organowym i zaprezentowali w jednej z kolęd śpiew solowy z towarzyszeniem chóru.

Na koniec trzy zespoły wykonały wspólnie z publicznością kolędę Bóg się rodzi.
Wszystkie chóry zaprezentowały wysoki poziom wykonawstwa wokalnego. Uroczyste i zarazem oryginalne otwarcie tegorocznego Tygodnia Modlitw odbyło się w ciepłej, kameralnej atmosferze, pomimo że miało miejsce w dużej sali filharmonicznej.
Niedzielny występ chóru parafii ewangelickiej należy ocenić jako sukces młodego zespołu, istniejącego od października 2007 r.

Filmy z koncertu w YouTube.

Andrzej Ner