Pamiątka Reformacji i Pamiątka Umarłych w zborze lubelskim

W niedzielę 31 października 2010 roku, jak większość protestantów na całym świecie, obchodziliśmy Pamiątkę Reformacji przypominającą o wydarzeniach z roku 1517, kiedy to mnich augustiański i zarazem profesor teologii biblijnej Uniwersytetu w Wittenberdze – Marcin Luter przybił do drzwi katedry zamkowej w Wittenberdze 95. tez, które miały być wezwaniem do dyskusji na temat reformy ówczesnego Kościoła Rzymskokatolickiego. Na uroczystym nabożeństwie Słowa Bożego, które odprawili wspólnie ks. dr Dariusz Chwastek oraz student teologii ewangelickiej ChAT Bartosz Makuch, zebrały się osoby należące do różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli ewangelicy trzech tradycji kościelnych (luterańskiej, reformowanej i metodystycznej), świętowali z nami także członkowie lubelskiego zboru Adwentystów Dnia Siódmego (m.in. pastor Mariusz Maikowski) oraz rzymscy katolicy. W trakcie nabożeństwa, zgodnie z tradycją ewangelicką została odśpiewana pieśń „Warownym grodem jest nasz Bóg” skomponowana przez ks. Marcina Lutra w 1529 r., która z czasem stała się hymnem Kościołów Ewangelicko-Luterańskich. Uroczyste nabożeństwo uświetnił występ chóru parafialnego kierowanego przed dr. Adama Załęskiego. W repertuarze 20-osobowego chóru, który od ponad trzech lat działa przy Parafii luterańskiej w Lublinie znalazły się między innymi „Jesus bleibet meine Freude” – chorał z kantaty 147. Jana Sebastiana Bacha oraz „Cantate Domino” – XVI-wieczny utwór Hansa Leo von Hasslera, oparty na słowach Psalmu 96.

kwesta2010

Natomiast tuż po nabożeństwie miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi zawiązanej na bramie nowego ogrodzenia otaczającego teren cmentarza przykościelnego. Otwarcia dokonali wspólnie ks. Dariusz Chwastek – proboszcz Parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie, a także radny miasta Lublin pan Marcin Nowak, który w znacznej mierze przyczynił się do powstania tego ogrodzenia oraz pan Stefan Siedlec – właściciel firmy STEBUD, która była wykonawcą tej inwestycji. Po otwarciu wszyscy obecni symbolicznie przekroczyli bramę cmentarza.

31 października (w Święto Reformacji) i 1-go listopada (w Pamiątkę Umarłych), od godz. 8.00 na ewangelickiej części cmentarza przy ul. Lipowej, odbywała się coroczna zbiórka pieniędzy na remont zabytkowego cmentarza. Parafianie w różnym wieku chętnie włączyli się w tę szlachetną inicjatywę i kwestowali w parach po dwie godziny. W tym roku, po raz pierwszy, Parafię wspierali także lokalni politycy. Razem z nami kwestował np. kandydat na prezydenta miasta Lublina – pan dr Jerzy Gryz, a także pani Katarzyna Gwóźdź oraz radny miejski pan Marcin Nowak. Ponadto do kwesty włączyli się działacze lubelskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów, panowie – Mateusz Torbicz i Karol Inglot. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał jak co roku, niezastąpiony pan Zygmunt Mikulski (kościelny).

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w tegoroczną kwestę oraz tym ofiarnym darczyńcom, którzy wspomogli tę ideę, z całego serca dziękujemy!

Jakub Janik, Magdalena Ner