Prelekcja – Sztuka Reformacji. Wprowadzenie

Jednym z przejawów aktywności życia zborowego jest organizowanie spotkań, na których ma miejsce przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu historii, sztuki czy nauki, luźno związanych z istotą Reformacji i ogólnie protestantyzmu. W naszym Zborze niejednokrotnie takie spotkania miały już miejsce, aczkolwiek w dość zamierzchłej przeszłości. Pojawił się pomysł, by do tej tradycji powrócić.

SONY DSC

Dlatego też w czwartkowy wieczór, 10. stycznia 2013 roku, bezpośrednio po spotkaniu biblijnym, w sali parafialnej odbyło się takie spotkanie tematyczne – prelekcja. Tematem prelekcji było wprowadzenie do sztuki Reformacji, a wygłosił ją Pan Tomasz Pieńkowski, pracownik Instytutu Historii Sztuki KUL. Obszernie przedstawił podejście czołowych reformatorów do sztuki, również w zakresie traktowania zdobnictwa wnętrz kościołów, a następnie prezentował architekturę sztuki sakralnej, zarówno luteranów, jak i ewangelików reformowanych, posługując się przy tym rzutnikiem i ekranem. Znalazła się chwila na dyskusję i wzajemną wymianę poglądów. Upływ czasu sprawił, że nie udało się przedstawić wszystkich zaplanowanych zagadnień. Do przedstawienia innym razem pozostaje temat kościołów na Śląsku, jak też omówienie malarstwa z okresu Reformacji.

SONY DSC

SONY DSC

Mimo niesprzyjającej pogody, prelekcja zgromadziła grono kilkunastu osób, które zgodnie potwierdziły, że zagadnienie zostało przedstawione w interesujący sposób, nagradzając przy tym prelegenta rzęsistymi oklaskami. Pozostaje wyrazić przekonanie, że kolejne tego typu prelekcje spotkają się z co najmniej takim samym zainteresowaniem członków naszej Parafii i jej sympatyków.

Artur Jakubanis