Spotkanie z poezją Słowa Bożego

Na przełomie maja i czerwca 2008 r. w Polsce w ramach festiwalu 4 pory książki w Polsce przebiegała ogólnokrajowa akcja Pora poezji. W Lublinie odbyła się w dniach 28 – 30 maja, a w organizacji uczestniczyły Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN i Instytut Filologii Polskiej KUL. W tym samym okresie, od 26 maja do 1 czerwca Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN prowadził imprezę Lublin miasto poezji. Jedno ze spotkań cyklu miało miejsce w kościele ewangelickim i zostało przygotowane przez lubelską parafię z udziałem Teatru NN. Cel stanowiło ukazanie poetyckiej strony tekstów Pisma Świętego. Organizatorzy wykazali, że spojrzenie takie nie kłóci się z interpretacją religijną.

Wieczór miał charakter ekumeniczny, bowiem wystąpiło dwóch duchownych protestanckich różnych wyznań: pastor Mariusz Maikowski z miejscowego zboru Adwentystów Dnia Siódmego oraz Amerykanin pastor Rendy Hacker z lubelskiego zboru Chrześcijan Baptystów. Przy wejściu do świątyni wiernych wprowadziła
w religijny i poetycki nastrój muzyka Jana Sebastiana Bacha, odtworzona z nagrań, podobnie jak przed niedzielnymi nabożeństwami.

Głównym elementem spotkania była prezentacja tekstów wybranych Psalmów
w formie głośnego czytania i śpiewu. Najpierw wysłuchaliśmy Psalmu 1, odczytanego przez pastora Maikowskiego. Następnie chór parafialny zaśpiewał pod dyrekcją Adama Załęskiego ten sam Psalm w przekładzie Jana Kochanowskiego i z muzyką renesansowego kompozytora Mikołaja Gomółki. Po występie chóru pastor Maikowski dokonał interpretacji Psalmu 1. Mówił o potrzebie miłości w relacjach międzyludzkich. W identyczny sposób przybliżono odbiorcom Psalm 23. Po odczytaniu biblijnego tekstu przez pastora Hackera chór wykonał wersję Kochanowskiego i Gomółki. Następnie pastor Hacker wystąpił z krótkim kazaniem na kanwie Psalmu Dawida, mówiąc o Bogu jako pasterzu, stale nad nami czuwającym oraz obdarzającym nas dobrocią i łaską. Po komentarzach biblijnych chór parafialny przedstawił kolejny Psalm Gomółki (Nieście chwałę mocarze).

DCF 1.0

Po ostatnim występie chóru proboszcz zboru luterańskiego i zarazem gospodarz ks. Dariusz Chwastek mówił do zebranych na temat protestanckiej interpretacji Pisma Świętego. Protestancką naukę o Biblii ukazał w świetle zasady „Sola Scriptura” i „Solus Christus” (podstawę chrześcijańskiej wiary stanowi tylko Pismo Święte, a w nim Jezus Chrystus). Podkreślił, iż Biblia to nie książka, ale raczej biblioteka, składająca się z wielu ksiąg, stale żywa i nie poddająca się w żaden sposób muzealizacji. Dobre wrażenie zrobił chór, który pod kierunkiem dr Załęskiego bardzo wydoskonalił wykonanie Psalmów Mikołaja Gomółki.
Przed wyjściem z kościoła pastorowie Chwastek, Maikowski i Hacker rozdawali Nowy Testament w ekumenicznym przekładzie i wydanym przez Polskie Towarzystwo Biblijne, nawiązując tym samym do wtorkowego (27 maja) Dnia Biblii.