Wieczór adwentowy Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster (13.12.2010)