Wieczór adwentowy Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster

Corocznie od momentu powstania Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster 2008 roku organizowane są wieczory adwentowe. W czasie takich spotkań zazwyczaj prezentowane są tradycje naszych przyjaciół z Westfalii związane z okresem oczekiwania na Boże Narodzenie. Zebrani śpiewają kolędy niemieckie i polskie, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia i po prostu są ze sobą w ten spokojny, miły czas.

munster

Tak też było w tym roku i jak zazwyczaj gospodarzem wieczoru była Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie. Tegoroczny wieczór adwentowy, który miał miejsce 13 grudnia, rozpoczął proboszcz Parafii, ks. dr Dariusz Chwastek serdecznie witając zebranych na czele z nowo wybranym Prezydentem Miasta Lublina – dr. Krzysztofem Żukiem. Co niezwykłe, mimo licznych obowiązków dokładnie w dniu swojego zaprzysiężenia zechciał zaszczycić Parafię ewangelicką.

W plebanii ewangelickiej, miejscu silnie związanym z dobrą tradycją Lublina, atmosfera tego dnia była niepowtarzalna. Na zewnątrz biały śnieg, ponad stuletni świerk przykryty puchową pierzynką, a wewnątrz ciepło i serdecznie. Wieczór zorganizowany przez osoby pragnące, by po latach nieufności, niewiedzy, stosunki z obecnymi sąsiadami – przyjaciółmi z Münster, partnerskim mieście Lublina, kultywowane były w oparciu o wzajemną sympatię, szacunek i znajomość obu tradycji, kultur, zwyczajów panujących w naszych krajach i realiów życia, a nade wszystko wspólne działania na rzecz pojednania.

Niezwykły nastrój i przedświąteczną atmosferę, przy blasku świec i zimowym wystroju sali parafialnej, podkreślał zapach cynamonu i innych wschodnich korzeni unoszący się z gorącego ponczu – nieodzownego elementu tradycji adwentowej – sporządzonego według tajnej receptury jednej z członkiń. Uczestnicy spotkania chętnie częstowali się rozmaitymi kanapeczkami i wypiekami przygotowanymi własnoręcznie przez członkinie ze stowarzyszenia.
Aż chciałoby się powiedzieć: „szkoda, że taki wieczór ma miejsce tylko jeden raz w roku…”.

Jolanta Szafrańska