Wystawa w “Gazecie”: Zdjęcia zatrzymały chwilę (Gazeta Wyborcza w Lublinie, 8.04.2009)