Z wyboru – reportaż w YouTube! (TVP2 – 29.07.2008)

Program dotyczy konwersji – zmiany wyznania. Na przykładzie kilku osób,
które podjęły decyzję o wstąpieniu do Kościoła ewangelicko – augsburskiego
i obecnie są lub niebawem staną się członkami Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Lublinie, autorzy starają się przedstawić osobiste motywacje, które prowadzą
do podjęcia tej niezwykle ważnej i jednocześnie trudnej decyzji. Bohaterowie
programu opowiadają o swoich indywidualnych motywacjach, o życiowych
okolicznościach, w jakich podejmowali decyzję o zmianie wyznania, o tym, co
w nauce Kościoła, do którego obecnie przynależą lub będą niebawem przynależeć,
jest dla nich najważniejsze. Opowiedzą także, jak wygląda ich codzienna aktywność
we wspólnocie, do której zostali przyjęci i jak dokonany wybór wpłynął na ich obecne
życie.

Program wyjaśnia również, jak w sposób praktyczny dokonuje się konwersji,
jak długo trwa okres przygotowania, jak wygląda sam moment przyjęcia do wspólnoty.

Bohaterowie programu przedstawieni zostali w sytuacjach prywatnych, a także
na tle wspólnoty – podczas nabożeństwa ze spowiedzią i komunią czy w czasie spotkania
parafialnego.

width=”425″ height=”344″>


Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych dla TVP S.A. 2008
Realizacja: Paulina Brzezińska
Zdjęcia: Mariusz Kaźmierski
Dźwięk: Stanisław Jaruga
Montaż: Grzegorz Rybak
Oprawa muzyczna: Joanna Badełek
Redakcja: Halina Radacz
Kierownictwo: Michał Markuszewski
Producent: Ireneusz Niewolski