Wizyta Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Cieszyna (04.05.2014)