Śladami znanych ewangelików: ścieżka edukacyjna na cmentarzu przy ulicy Lipowej (Lubelska.tv, 12.08.2015)

W ramach rewitalizacji lubelskiego cmentarza powstał projekt, dzięki któremu dowiemy się więcej o znanych osobach wyznania ewangelickiego. Jego współtwórca Andrzej Ner podkreśla, że ścieżka edukacyjna pozwoli usystematyzować naszą wiedzę na temat tej części historii Lublina.

Filmy zawierające życiorysy pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim zasłużonych lublinian znajdują się na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej imienia Trójcy Świętej w Lublinie.

Aleksandra Drozd