CCN w Pradze

W dniach od 8 – 12 lipca wraz z p. Jolantą Szafrańską wzięliśmy udział i w dużej mierze prowadziliśmy konferencję Stowarzyszenia Krzyża z Gwoździ w Coventry (CCN) na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Pradze. Na tejże konferencji między innymi przyjęto sprawozdania kilkunastu ośrodków zrzeszonych w CCN, a także snuto plany na przyszłość. Wybrano również przewodniczącego Stowarzyszenia na Europę Środkową i Wschodnią na kolejne dwa lata. Został nim Dominik Kretschmann z Krzyżowej. Wiceprzewodniczącą, co jest godne podkreślenia, została Jolanta Szafrańska. Kolejna konferencja Stowarzyszenia Krzyża z Gwoździ odbędzie się w Sibiu w Rumunii w lipcu 2017r. W tym miejscu chcę przypomnieć i zaprosić na modlitwę przy krzyżu z gwoździ, która odbywa się w naszym kościele w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 12.00.