Uroczystość instalacji na proboszcza ks. Grzegorza Brudnego

W niedzielę 11 października 2015r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Lublinie odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego w urząd proboszcza parafii wprowadzono ks. Grzegorza Brudnego. Aktu instalacji dokonał ks. biskup Jan Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej w asyście księży: Wojciecha Rudkowskiego – proboszcza parafii E-A w Radomiu oraz Michała Makuli – proboszcza parafii E-A w Łodzi.
Uroczystość uświetnił śpiew parafialnego chóru dyrygowanego przez dr Adama Załęskiego. Nabożeństwo instalacyjne połączone było z Sakramentem Chrztu Świętego, którego Lilce Brudny udzieli ks. Robert Augustyn, wikariusz z Mikołajek; a także z Sakramentem Komunii Świętej.
Podczas uroczystości w imieniu prezydenta miasta Lublin życzenia nowemu proboszczowi złożył Zdzisław Niedbała, zaś w imieniu wojewody – dyrektor Anna Wójcik. Do życzeń dołączył się również radny miasta Zbigniew Jurkowski. Słowo pozdrowienia i gratulacji przekazał również ks. dr Ryszard Lis reprezentujący Metropolitę Lubelskiego a także Pastor Mariusz Maikowski – Senior Okręgu Lubelskiego Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na koniec z życzeniami dalszej owocnej współpracy do nowo instalowanego proboszcza zwróciła się Pani Jolanta Szafrańska – prezes Rady Parafialnej.
Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem, którego udzielił swojemu zborowi ks. Grzegorz Brudny.
Ksiądz Grzegorz Brudny urodził się 7 sierpnia 1979 r. w Cieszynie. Wychował się w Goleszowie na Śląski Cieszyńskim, gdzie był ochrzczony i konfirmowany. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbył praktykę kandydacką w parafiach w Katowicach i Opolu. W 2005r. został ordynowany na księdza i delegowany do pracy w parafiach w Kluczborku i Wieluniu. Od września 2006r. był wikariuszem w parafii w Cieszynie, a od czerwca 2013r. proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, gdzie 28 czerwca 2015r. został wybrany proboszczem. Wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18 września 2015r. Ks. Grzegorz Brudny od 2008r. jest żonaty z Anną z domu Sołtysiak. Mają dwie córki: sześcioletnią Amelkę i sześciomiesięczną Lilkę.