O festiwalu

Szanowni Państwo,
Kościół Ewangelicki w Lublinie posiada piękny instrument wybudowany przed ponad stu laty przez niemiecki zakład organmistrzowski Walcker und Co. Organy te, choć niewielkie, brzmią przepięknie w znakomitej akustyce kościoła. Instrumenty, a organy w szczególności, odzwierciedlają estetykę okresu, w którym powstały. Projektowano je bowiem jako „narzędzia” służące do wykonywania współczesnej im muzyki. Rekonstrukcje zaczęły powstawać w latach niedawnych. Tak więc ten niewielki instrument wybudowany w 1912 roku przez niemieckiego organmistrza oddaje charakter muzyki tworzonej w tamtym czasie w swoim kręgu kulturowym.
Świadome historycznie wykonawstwo muzyki nie odnosi się już obecnie wyłącznie do okresu baroku. Jest dziś oczywiste, że muzyka romantyczna cechuje się właściwą sobie specyfiką, jakże odmienną w różnych miejscach świata, w których powstawała. Ta właśnie idea w zbiegu z ewangelicką potrzebą muzykowania musiała zaowocować festiwalem.
W imieniu organizatora pozostaje mi wyrazić wdzięczność Gminie Lublin, już nie tylko za przyczynienie się do renowacji naszych organów, lecz także za wsparcie finansowe, bez którego Ewangelicka 1 Festiwal Organowy nie mógłby się odbyć.

Adam Załęski
Kierownik artystyczny