Lubelscy spadkobiercy Reformacji

Gość Niedzielny (27.09.2016), ks. Rafał Pastwa

Od 1517 r. w Lublinie i na Lubelszczyźnie było wielu zwolenników Reformacji, którzy przyczyniali się do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego regionu i miasta. Z tej okazji organizowane są dwa otwarte seminaria organizowane przez parafię ewangelicko-augsburską, lubelskie uniwersytety i prezydenta Lublina.

968528_7nv0_ks-20brudny_34

Ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie

W związku z przyszłoroczną rocznicą Reformacji w październiku tego roku zostanie przywołane dziedzictwo tradycji ewangelickiej Lublina poprzez realizację programu „Lubelscy Spadkobiercy Reformacji”.

W ramach tego wydarzenia będą miały miejsce dwa duże seminaria w Muzeum Lubelskim i Trybunale Koronnym. Pierwsze zatytułowane: „Przemysłowcy Lublina, a ewangelicki ethos pracy” odbędzie się w dniach 28-29 października. Kolejne pod tytułem: „Literatura polska wobec dzieła Reformacji” – będzie miało miejsce 31 października. Wydarzenie patronatem objął lubelski „Gość Niedzielny”.

Organizatorami pierwszego seminarium są: Parafia Świętej Trójcy w Lublinie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Historii XIX w. UMCS oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Natomiast organizatorami seminarium zatytułowanego: „Literatura polska wobec dzieła Reformacji” są: Parafia Świętej Trójcy w Lublinie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk.

– Przede wszystkim my, chrześcijanie różnych wyznań, powinniśmy się spotykać w różnych przestrzeniach. W przestrzeni liturgicznej i codziennego życia. Powinniśmy ze sobą rozmawiać. My, jako ewangelicy, jesteśmy Kościołem diaspory, jesteśmy rozsiani. Nie chcemy się barykadować w zamkniętej twierdzy – mówi ks. Grzegorz Brudny, proboszcz lubelskich ewangelików.

Obecnie wspólnota parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie liczy ok. 250 osób i stale się powiększa. Nabożeństwa w kościele przy ul. Ewangelickiej w Lublinie odprawiane są raz w tygodniu, w niedzielę. Są to nabożeństwa słowa. Raz w miesiącu jest nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią św. Charakteryzują je prostota i skupienie na słuchaniu homilii.

Jak mówią ekumeniści katolików i ewangelików łączy bardzo wiele. Jednak na dzień dzisiejszy nie widać łatwej możliwości rozwiązania podziałów miedzy chrześcijanami wynikających chociażby z problemu rozumienia sukcesji apostolskiej, liczby sakramentów i miejsca tradycji w przekazywaniu wiary.