Pielęgnacja drzewostanu parafialnego

W ubiegłym roku Rada Parafialna postanowiła przeprowadzić pielęgnację drzewostanu wokół kościoła, na przykościelnym skwerku przy ul. Krakowskie Przedmieście, oraz drugi etap pielęgnacji i wycinki na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Lipowej. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin, prace pielęgnacyjne przy kasztanowcach, a także wycinkę sześciu spróchniałych drzew przeprowadziła firma miejska. Natomiast dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, firma Serwis Drzewny-Tomasz Chomicki, poddała pielęgnacji sześć drzew i wycieła dwa drzewa zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających nasz cmentarz. W ostatnich dwóch latach parafia prowadziła dosyć intensywne prace pielęgnacyjne swojego drzewostanu. Na ten cel przeznaczyła ok 150.000 zł, z czego zdecydowana większość środków pochodziła z dotacji: unijnych, wojewódzkich, miejskich. Dzięki tym pracom likwidowany jest posusz, linami wzmacniane są słabe konary, wycinane drzewa suche i te zagrażające bezpieczeństwu człowieka.

Ks. Grzegorz Brudny