Wizyta u Pastorostwa Jana i Haliny Szklorzów

Podczas krótkiego pobytu na Śląsku Cieszyńskim miałem okazję odwiedzić w domu w Jaworzu Pastorostwo Jana i Halinę Szklorzów, którzy od 1976r. przez ponad dwadzieścia lat byli związani z naszą parafią w Lublinie. Podczas serdecznej rozmowy ks. Jan Szklorz wraz z małżonką wspominali z jednej strony trudne czasy ich służby w parafiach w Radomiu, Kielcach i Lublinie, a z drugiej piękne lata, które pozostawiły w ich pamięci niezatarte wspomnienia. Swoistą pomocą we wspomnieniach posłużyły nam kroniki parafialne, które przywiozłem pokazać Pastorostwu. Była to moja druga wizyta w gościnnym domu Państwa Szklorzów w Jaworzu. I tym razem nie wyjechałem stamtąd z pustymi rękami. Ksiądz przekazał mi kilka swoich cennych książek z zakresu biblistyki i dogmatyki. Przekazał też życzenia świąteczne i noworoczne, którymi po powrocie, podczas nabożeństwa podzieliłem się z parafianami z Lublina.

Ks. Grzegorz Brudny