Wprowadzenie Rady Parafialnej i poświęcenie tablicy dra Edwarda Scholtza

W niedzielę 24 września 2017 odbyły się w naszej parafii dwa ważne wydarzenia.
W czasie uroczystego nabożeństwa w urząd wprowadzeni zostali członkowie Rady Parafialnej nowej kadencji wybrani przed Zgromadzenie Parafialne 25 czerwca tego roku. W imieniu zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP księdza biskupa Jana Cieślara, wprowadzenia dokonał ksiądz radca Wojciech Rudkowski, który odebrał ślubowanie od radnych: Ewy Bińczak, Lecha Franaszczyka, Magdaleny Gryzińskiej, Elżbiety Kubiak, Dariusza Paszewskiego, Janiny Podgórskiej, Jolanty Szafrańskiej i Grzegorza Wójcika. Do pracy w Kościele została też wprowadzona nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Łoboda, Izabela Raba i Małgorzata Willaume.
Ksiądz radca wygłosił kazanie, którego podstawę stanowiło rozważanie słów zapisanych w Ewangelii Łukasza:

A Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego.
Łk 18,28-30

W czasie nabożeństwa miało też miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę i dokonania doktora Edwarda Scholtza, wybitnego Polaka, lublinianina i ewangelika, żyjącego w latach 1888 – 1975. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie synowa Edwarda Scholtza, pani Wanda Scholtz i proboszcz parafii ks. Grzegorz Brudny, który przypomniał zgromadzonym zasługi doktora Scholtza dla kraju, miasta, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i lubelskiej parafii Świętej Trójcy. W czasie uroczystości obecny był reprezentujący lubelski oddział IPN dr Mariusz Sawa.

Po nabożeństwie i wykonaniu tradycyjnego zdjęcia przed ołtarzem nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej, oba te organy parafii spotkały się na pierwszych zebraniach.
Prezesem Rady wybrano p. Jolantę Szafrańską, skarbnikiem p. Dariusza Paszewskiego, a sekretarzem p. Elżbietę Kubiak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została p. Izabela Raba. Wiceprezesem Rady jest proboszcz parafii ks. Grzegorz Brudny.

Ewa Bińczak