Adam Lewandowski

Urodzony 1.05.1979 roku w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Ukończył także prawo w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 1997 roku pełni funkcję organisty filiału parafii ewangelicko- augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie-Włochach. Wykonuje także zawód radcy prawnego.
Swoje umiejętności wykonawcze doskonalił na licznych kursach mistrzowskich, m.in. u M. Sandera, G.Boveta, L. Lohmanna, H.Vogla, Ch. Bosserta, T.A.Nowaka (improwizacja). Koncertował w wielu miastach Polski, min. Warszawie, Walimiu, Strzegomiu, Zgierzu, Giżycku, a także w Toronto w Kanadzie. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego nowy Choralnik Ewangelicki; jest autorem licznych opracowań pieśni opublikowanych w tym choralniku (Bielsko-Biała 2005).

Adam Lewandowski zdjęcie dowód

Program koncertu

20 V 2018

Felix Mendelssohn-Bartholdy Sonata D-dur op.65 nr. 5
J. S.Bach- Partita “O Gott du frommer Gott” BWV 767
Cesar Franck- 1 Chorał E-dur
Natalia Zanni-Lewandowska- Introdukcja i Passacaglia na temat “Vater unser im Himmelreich” (2012)