Debata o ubóstwie

Ostatnim wydarzeniem programu Lublin-miasto zgody religijnej w stulecie niepodległości 1918-2018 była Ekumeniczna debata o ubóstwie, która odbyła się 16 grudnia w Trybunale Koronnym. Wzięli w niej udział: Wanda Falk – dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Bożena Polak – pełnomocnik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach ds. pożytku publicznego oraz radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Wiesław Kosicki – Dyrektor Caritasu Archidiecezji Lubelskiej, ks. dr Doroteusz Sawicki – Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, Marek Masalski – Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS. Debatę prowadził ks. Grzegorz Brudny. Uczestników spotkania przywitał Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie w repertuarze bożonarodzeniowym pod dyrekcją Adama Załęskiego. Tego dnia wystąpił także Zespół Muzyczny Kościoła Zielonoświątkowego „Oaza” w Lublinie. Debatujący ze sobą przedstawiciele trzech denominacji kościelnych dzielili się swoimi refleksjami nt. ubóstwa, potrzeb współczesnego człowieka, bez względu na wyznanie, a także sposobom skutecznego wyjścia tym potrzebom naprzeciw. Debacie nie brakowało momentów szczególnie wzruszających np. wtedy kiedy prelegenci mówili o własnych doświadczeniach z walce z ubóstwem a także kiedy zapalali świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – świece w trzech kolorach – dla każdego wyznania jeden. Po debacie wszyscy jej uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.