Ekumeniczny Listopad

Listopad obfitował w wydarzenia ekumeniczne, w organizację których zaangażowała się również Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie. I tak w dniach od 5-6 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej. Swoje referaty wygłosili tam ewangeliccy naukowcy z kilku polskich uniwersytetów: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika) Ewangelicy w II Rzeczpospolitej, prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) Józef Piłsudski: katolik, ewangelik, czy…?, prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa) O Biskupie Juliuszu Bursche oraz dr Aleksander Łupienko (Polska Akademia Nauk) Polskojęzyczni duchowni luterańscy z “Kongresówki” wobec polskości. W panelu pt. Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczpospolitej wziął udział: prof. dr hab. Andrzej Friszke (Polska Akademia Nauk), zaś w panelu pt. Kapelani wyznań chrześcijańskim w Wojsku Polskim 1918-1939 wystąpił ks. mjr Tomasz Wigłasz (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe). Organizatorzy konferencji, wśród których była Parafia Ewangelicka przygotowali publikację pokonferencyjną, w której swe artykuły w większości zamieścili wymienieni wyżej prelegenci. Promocja tej publikacji, pod tym samym tytułem co nazwa konferencji, odbędzie się 27 lutego w Trybunale Koronnym w Lublinie o godz. 19.00. Zapraszamy!