Kasia i Piotr w Coventry

Na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku ja i Piotr mieliśmy okazję uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu członków Wspólnoty Krzyża z Gwoździ w Coventry. Przez tydzień pobytu zapełniony konferencjami, dyskusjami, rozmaitymi nabożeństwami mogliśmy również poznać ludzi z różnych zakątków świata takich jak Niemcy, RPA, USA, Indie czy Mauritius. Głównym tematem całego wyjazdu było pojednanie – jego znaczenie w życiu nie tylko codziennym, ale też we wspólnocie chrześcijańskiej, czy w kontekście różnych krajów, z których pochodzimy. Przez ten czas mogliśmy poznać niezwykle ciekawych ludzi o różnej narodowości, wyznaniach, historiach, wymienić się z nimi własnymi doświadczeniami. W dyskusji każdy miał inne pomysły i spostrzeżenia, co było bardzo cenne we wspólnym szukaniu odpowiedzi na to, jak szerzyć w naszym otoczeniu pokój i pojednanie. Ten wyjazd przyniósł mi wiele różnych doświadczeń i wiedzy, ale przede wszystkim nadziei i wiary w to, że sami również możemy wiele zdziałać wokół siebie, starając się propagować idee dobra, zrozumienia i przebaczenia. (tekst: Katarzyna Kliszcz)