Zmarł śp. ks. Jan Szklorz (1943-2020)

9 marca 2020 r. zmarł w szpitalu w Bielsku-Białej śp. ks. Jan Szklorz. Śp. ks. Jan Szklorz urodził 24 maja 1943 r. w Ustroniu jako syn Józefa i Marii z d. Cichy.
Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w czerwcu 1969 r. Po ordynacji, która odbyła się 23 listopada 1969 r. w Rybniku został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Z dniem 15 maja 1976 r. śp. ks. Jan Szklorz został mianowany przez konsystorz administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Lublinie, a w kwietniu 1985 r. wybrany proboszczem parafii radomskiej. Zmarły opieką duszpasterską obejmował parafian z Radomia, Kielc, Lublina i Kuzawki. Angażował się również w ruch ekumeniczny: miał wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym, wygłaszał kazania w kościołach rzymskokatolickich. Z dniem 30 listopada 1995 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Jaworzu. Śp. ks. Jan Szklorz pozostawił żonę Halinę z d. Krzyszpień. Pogrzeb śp. ks. Jana Szklorza odbył się w sobotę, 14 marca w kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba Starszego w Ustroniu. Życzeniem wdowy jest, aby zamiast kwiatów przekazywać ofiary na parafie w Radomiu lub Lublinie, gdzie służył zmarły.

Wieloletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie śp. ks. Jan Szklorz (siedzi) z małżonką Haliną i obecnym proboszczem – ks. Grzegorzem Brudnym

Wieloletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie śp. ks. Jan Szklorz (siedzi) z małżonką Haliną i obecnym proboszczem – ks. Grzegorzem Brudnym