Akcja na cmentarzu

Tradycyjnie już 1 listopada na cmentarzach przy ul. Lipowej kwestowaliśmy na rzecz restauracji zabytkowych pomników, a także modliliśmy się w ekumenicznym gronie. Niestety z roku na rok ubywa kwestujących. Potrzeby odnowienia pomników zaś są coraz pilniejsze. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy przyłączyli się do akcji!