Czy duchowni są nam potrzebni?

25 września miało miejsce pierwsze po wakacjach ekumeniczne nabożeństwo i debata w ramach Ekumenicznego Lublina 2019. Tym razem spotkaliśmy się w Kościele Polskokatolickim przy ul. Kunickiego, gdzie kazanie wygłosił pastor Randy Hacker z Kościoła Chrześcijan Baptystów. W debacie zaś pod dość prowokacyjnym tytułem „Czy duchowni są nam jeszcze potrzebni?” oprócz kaznodziei wzięły udział Anna Czerewacka z Kościoła Prawosławnego, Anna Saj z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Jolanta Szafrańska Prezes Rady Parafialnej naszej Parafii. Debatę moderował ks. prof. Sławomir Pawłowski z KUL.