Dzieła Diakonii Parafii

19 czerwca 2019 wraz z panią prezes Rady Parafialnej Jolantą Szafrańską wziąłem udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie, a następnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie. Podczas uroczystości dyrekcje ośrodków podziękowały Parafii za pomoc w uzyskaniu funduszy z zagranicy na zakup dwóch drukarek dla dzieci niewidomych oraz wyposażenia sali dla dzieci słabosłyszących. Całkowity koszt drukarek a także wyposażenia sali to ok. 52.000 zł. Kolejne 52.000 zł pomocy dla Hospicjum Małego Księcia oraz SOS Fundacji Ziemi Lubelskiej – Domu Samotnej Matki – na wyposażenie świetlicy dla dzieci – parafia w imieniu niemieckich sponsorów przekazała potrzebującym jeszcze przed wakacjami. W parafii działa koło diakonijne, które ma na celu niesienie pomocy najstarszym i potrzebującym członkom zboru. Cieszymy się też, że parafianie chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe np. Prezent pod choinkę czy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dziękujemy!