Parafia na medal

28 maja 2019 podczas Galii Kultury Urzędu Miasta Lublin, która odbyła się w Filharmonii Lubelskiej, nasza Parafia otrzymała okolicznościowy medal Unii Lubelskiej w uznaniu, za ofiarną służbę na rzecz Kościoła i Ojczyzny oraz cenny wkład w rozwój życia duchowego i społecznego Lublinian z podziękowaniem za znaczące osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia kultury. W ten sposób włodarze Lublina wyróżnili i docenili działalność naszej parafii spośród ponad 100 parafii działających w Lublinie.