Różnić się w zgodzie

W dniach 5-6 listopada w salach KUL miała miejsce międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa współorganizowana przez naszą parafię In varietate Concordia – różnić się w zgodzie z udziałem ewangelickich naukowców m.in. prof. Janusza Maciuszko.