Święto Żniw 2019

W pierwszą niedziele po Dniu Archanioła Michała i wszystkich aniołów, w parafiach ewangelickich odbywa się tradycyjne Dziękczynne Święto Żniw. Wtedy ołtarze kościołów ozdabiane są owocami i warzywami. Obok Biblii na ołtarzu kładziony jest bochen chleba jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za okazane nie tylko rolnikom błogosławieństwo i łaski. Nie inaczej było w tym roku w naszym lubelskim kościele. Parafianie spotkali się w pięknie ustrojonym kościele 6 października, by sławić imię Boże. Swoje uwielbienie i dziękczynienie wyraziły tego dnia podczas nabożeństwa także dzieci.