Wolni do miłości

31 października w Dniu Pamiątki Reformacji, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie odbyło się okolicznościowe nabożeństwo, tradycyjnie już z udziałem ekumenicznych gości m.in.: ks. bp. Mieczysława Cisło. Po nabożeństwie w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ewangelicka debata „O wolności chrześcijanina”, w której udział wzięli luteranie: dr Łukasz Barański, prof. Jerzy Sojka oraz dr Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Debatę prowadził prof. Sławomir Żurek.