Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

23 czerwca 2019 przeżyliśmy nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem świadectw, nagród i dyplomów uczestnictwa w szkółkach niedzielnych. Swoje dyplomy i nagrody odebrało 22 dzieci.