Biskup Jerzy Samiec odznaczony Medalem Unii Lubelskiej

Zachęcam do obejrzenia zdjęć, a także relacji wideo z debaty, która odbyła się 30 września w Trybunale Koronnym w Lublinie pomiędzy Panią premier Hanną Suchocką, prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Jerzym Samcem oraz prezydentem miasta Lublin dr. Krzysztofem Żukiem.

Debata zatytułowana “Dialog kultur w Europie i Lublinie” odbyła się w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Prowadził ją prof. Sławomir Żurek. W pierwszej części spotkania Prezydent Lublina odznaczył Księdza Biskupa oraz Panią Premier Medalem Unii Lubelskiej – najwyższym wyróżnieniem miasta Lublin. W drugiej części wystąpił zespół wokalny The Snopkers Ensamble, który na co dzień związany jest z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lublinie. Debatę poprzedziło ekumeniczne nabożeństwo w Archikatedrze Lubelskiej prowadzone przez Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec.

Inauguracja cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020”