Opowieść o dziecięcej krucjacie 1212

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie wraz z Klubem “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie oraz Wydawnictwem NORBERTINUM
zapraszają na rozmowę wokół książki Flipa G. Droste “Opowieść o
dziecięcej krucjacie 1212”, w tłumaczeniu Andrzeja Budzisza – 3 III
(środa) o godz. 18.00
Pierwotne spotkanie, planowane niemal równo rok temu, nie odbyło się
z powodu rozwijającej się wówczas epidemii COVID-19. Wracamy do niego
teraz, choć autor książki, który specjalnie w tym celu miał
przyjechać do Polski i Lublina, już nas nie odwiedzi. Flip Droste
zmarł w czerwcu ubiegłego roku, nie doczekawszy polskiego wydania
swojej książki.
Zachęcamy też do zakupu książki w kancelarii naszej parafii! Poniżej link do spotkania:
Spotkanie odbędzie się na MS Teams tutaj.

krucjata

W spotkaniu udział wezmą:
ks. prof. Alfred Wierzbicki, KUL – moderator rozmowy
prof. Andrzej Budzisz, KUL – tłumacz książki
prof. Dariusz Chemperek, UMCS
prof. Sławomir J. Żurek, KUL
Piotr Sanetra, red. naczelny Wydawnictwa NORBERTINUM

Dlaczego dziś warto rozmawiać akurat o dziecięcej krucjacie z XIII
w.? Najpełniej wyjaśnia to prof. Andrzej Budzisz, który w swoim
słowie od tłumacza napisał m.in.:
O czym jest ta książka? O szantażowaniu Boga przez hierarchów
Kościoła (Bóg nie oprze się modłom dzieci ze względu na ich
niewinność i wyzwoli Jerozolimę). O nawracaniu przemocą, a nawet
mieczem, żydów i mahometan, a także inaczej wierzących chrześcijan.
O stosowaniu zasady „cel uświęca środki” – czy dla osiągnięcia
najszczytniejszego celu (wyzwolenia grobu Jezusa spod panowania
mahometan) można narażać kogoś na śmierć, a zwłaszcza
nieświadome niczego, niewinne i poddane manipulacji dzieci? Bo ta
powieść jest także, a może przede wszystkim, o manipulacji, której
w Kościele być nie powinno, a jakże często się zdarzała i ciągle
zdarza.
Ale na pierwszym planie mamy losy ludzi: dzieci i dorosłych, duchownych
i świeckich. (…) Widzimy ich miłość i grzech, przyjaźń i
zdradę, nadzieje i cierpienia, dyscyplinę i okrucieństwo, odwagę i
słabość oraz trudne relacje między mężczyzną a kobietą. Czy
miłość może być grzechem? Czy zdradę przyjaciela usprawiedliwia
głód? Czy dyscyplina musi łączyć się ze ślepym posłuszeństwem,
a nawet okrucieństwem? Czy litość to słabość? Czy kobieta jest
gorsza od mężczyzny?
Tego rodzaju pytania stawia czytelnikowi autor i nie udziela prostych
odpowiedzi. Dlatego ta historyczna powieść jest jednocześnie utworem
bardzo współczesnym, mówiącym o sprawach, z którymi i dzisiaj
boryka się każdy z nas. Bo każdy z nas bierze udział w jakiejś
„krucjacie” (niekoniecznie religijnej), czy to z własnej woli, czy
też wmanipulowany w nią zupełnie nieświadomie. I każdy na te
pytania musi sobie sam odpowiedzieć. A jeśli jest chrześcijaninem,
powinien swoją odpowiedź skonfrontować z Dobrą Nowiną Chrystusa”.)