Plan nabożeństw na luty i marzec 2021

Plan nabożeństw od 07.02.2021 – 28.03.2021

 

7 lutego 2021 r. 2 Niedziela przed Postem – Sexagesimae

 • 10:00  – Nabożeństwo ze Spowiedzią

 

14 lutego 2021 r. Niedziela Przedpostna – Estomihi

 • 10:00  – Nabożeństwo Słowa

 

21 lutego 2021 r. 1. Niedziela Pasyjna, Niedziela Daikonii – Invocavit

 • 10:00  – Nabożeństwo ze Spowiedzią
 • 11:00 – Komunia Święta

 

28 lutego 2021 r. 2. Niedziela Pasyjna – Reminiscere

 • 10:00  – Nabożeństwo Słowa
 • 11:00 – Zgromadzenie Parafialne

 

7 marca 2021 r. 3. Niedziela Pasyjna – Oculi  

 • 10:00  – Nabożeństwo ze Spowiedzią
 • 11.00 – Komunia Święta

 

14 marca 2021 r. 4. Niedziela Pasyjna – Laetare

 • 10:00  – Nabożeństwo Słowa

 

21 marca 2021 r. 5. Niedziela Pasyjna – Judica

 • 10:00  – Nabożeństwo ze Spowiedzią
 • 11:00 – Komunia Święta

 

28 marca 2021 r. 6. Niedziela Pasyjna – Palmowa

 • 10:00  – Nabożeństwo ze Spowiedzią
 • 11:00 – Komunia Święta

 

W związku z panującym w dalszym ciągu stanem epidemicznym uczestnicy nabożeństwa zobowiązani są do stosowania zasady: Dystans – Dezynfekcja – Maseczki. Maksymalna liczba uczestników nabożeństwa w kościele wynosi 27 osób. Prowadzone są zapisy na kolejne nabożeństwa (lista wystawiona w kruchcie Kościoła). Chęć uczestnictwa można zgłosić także smsem lub telefonicznie pod nr 609092552. Komunię Świętą można przyjąć po niektórych z podanych wyżej nabożeństwach. Osoby chcące przystąpić do Komunii Świętej w nagłych przypadkach poza wyznaczonym terminem, proszone są o kontakt pod wyżej wskazany numer.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem i w nadziei na spotkanie,

Ks. Grzegorz Brudny, proboszcz.