Szkółka niedzielna – Boże drogi są lepsze od ludzkich – 21 lutego 2021