Zawieszenie nabożeństw od 21 marca 2021 do odwołania

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie
Na podstawie zalecenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca z dnia 16 października 2020 r. dot. organizacji nabożeństw w parafiach ewangelicko-augsburskich, kierując się troską o zdrowie i życie uczestników, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie dnia 20 marca 2021 podjęła uchwałę o zawieszeniu organizowania nabożeństw w Kościele Św. Trójcy w Lublinie od niedzieli 21 marca do odwołania. Kolejne posiedzenie Rady dotyczące organizacji nabożeństw odbędzie się 30 marca o godz. 18.00. O ustaleniach wtedy podjętych będzie można przeczytać na stronie internetowej parafii. Informujemy jednocześnie, że w każdą niedzielę w programie 3 TVP (TVP Lublin) o godz. 15.50 transmitowane są nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na stronie naszej parafii zaś dostępne są kazania na tekst danej niedzieli. Zachęcamy również do wysłuchania i lektury Bożego Słowa rozważanego na kanałach internetowych innych ewangelickich parafii oraz szkółek niedzielnych.
Szczegóły na stronie: https://www.luteranie.pl/nabozenstwa/nabozenstwa-luteranskie-transmisja-przez-internet/
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Rada Parafialna życzy Wam Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie wiele Bożego błogosławieństwa, pokoju, a przede wszystkim zdrowia!
W imieniu Rady Parafialnej
Ks. Grzegorz Brudny
Proboszcz