Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie

Na podstawie zalecenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącego organizacji nabożeństw w parafiach ewangelicko-augsburskich, w którym to Radom Parafialnym pozostawiono decyzję o organizacji nabożeństw w czasie pandemii koronawirusa, kierując się troską o zdrowie i życie uczestników, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie na posiedzeniu dnia 09.04.2021 podjęła uchwałę o utrzymaniu zawieszenia organizacji nabożeństw
w Kościele Św. Trójcy w Lublinie do czasu kolejnego posiedzenia Rady tj. do dnia 16 kwietnia. O ustaleniach wtedy podjętych będzie można przeczytać na stronie internetowej parafii.

Informujemy jednocześnie, że w niedzielę 11 kwietnia w TVP3 (TVP Lublin) o godz. 14.05 transmitowane będzie nabożeństwo z kościoła ewangelicko-augsburskiego
w Starym Bielsku. Na stronie naszej parafii www.lublin.luteranie.pl dostępny jest też tekst kazania na tę niedzielę. Zachęcamy również do wysłuchania Bożego Słowa rozważanego na kanałach internetowych innych ewangelickich parafii oraz szkółek niedzielnych.

Szczegóły na stronie: www.luteranie.pl

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Rada Parafialna życzy Wam Drogie Siostry
i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie wiele Bożego błogosławieństwa, pokoju, a przede wszystkim zdrowia!

W imieniu Rady Parafialnej

Ks. Grzegorz Brudny

Proboszcz