Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie

Na podstawie zalecenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącego organizacji nabożeństw w parafiach ewangelicko-augsburskich w czasie pandemii koronawirusa, w którym to Radom Parafialnym pozostawiono decyzję odnośnie organizacji nabożeństw w tym czasie, kierując się troską o zdrowie i życie uczestników, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie na posiedzeniu dnia 13.04.2021 podjęła uchwałę o utrzymaniu zawieszenia organizacji nabożeństw w Kościele Św. Trójcy w Lublinie do końca kwietnia. O ustaleniach w tym zakresie na kolejne dni będzie można przeczytać na stronie internetowej parafii przed niedzielą 2 maja.

Informujemy jednocześnie, że w każdą niedzielę w TVP3 (TVP Lublin) o godz. 15.50 transmitowane są nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na stronie naszej parafii dostępny jest też tekst kazania na daną niedzielę. Zachęcamy również do wysłuchania Bożego Słowa rozważanego na kanałach internetowych innych ewangelickich parafii oraz szkółek niedzielnych.

Szczegóły na stronie: https://www.luteranie.pl/nabozenstwa/nabozenstwa-luteranskie-transmisja-przez-internet/

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Rada Parafialna życzy Wam Drogie Siostry
i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie wiele Bożego błogosławieństwa, pokoju, a przede wszystkim zdrowia!

W imieniu Rady Parafialnej

Ks. Grzegorz Brudny

Proboszcz