Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie

Na podstawie zalecenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącego organizacji nabożeństw w parafiach ewangelicko-augsburskich, w którym to Radom Parafialnym pozostawiono decyzję o organizacji nabożeństw w czasie pandemii koronawirusa, kierując się troską o zdrowie i życie uczestników, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie na posiedzeniu dnia 30 marca 2021 podjęła uchwałę o zawieszeniu organizowania nabożeństw w Kościele Św. Trójcy w Lublinie do czasu kolejnego posiedzenia Rady tj. do dnia 6 kwietnia. O ustaleniach wtedy podjętych będzie można przeczytać na stronie internetowej parafii.
Informujemy jednocześnie, że w każdą niedzielę w TVP3 (TVP Lublin) o godz. 15.50 transmitowane są nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego. W Wielki Piątek nabożeństwo transmitowane będzie w TVP2 o godz. 17.00. Na stronie naszej parafii zaś dostępne są teksty kazania danej niedzieli i święta. Zachęcamy również do wysłuchania Bożego Słowa rozważanego na kanałach internetowych innych ewangelickich parafii oraz szkółek niedzielnych i rekolekcji.
Szczegóły na stronie:

Nabożeństwa i transmisje online

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Rada Parafialna życzy Wam Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie wiele Bożego błogosławieństwa, pokoju, a przede wszystkim zdrowia!

W imieniu Rady Parafialnej
Ks. Grzegorz Brudny
Proboszcz