Ekumeniczny Lublin 2021 – Ludzie i formy dialogu

PLAKAT-KuJerozolimie_28042021