Szkółka niedzielna – Boże słowo wpływa na nasze życie – 6 czerwca 2021