Wieczór duszpasterski (17.11.2021)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Wieczorze Duszpasterskim już jutro – w środę, 17 listopada, w godzinach 19.30-21.00 (online na platformie ZOOM) temat: Strata i żałoba w pracy duszpasterskiej

– Strata i żałoba w pracy duszpasterskiej z przykładami z praktyki pastoralnej i hospicyjnej – ks. prof. Piotr Krakowiak

– Doświadczenia z pracy duszpasterskiej z kobietami, które dokonały aborcji – s. Małgorzata Słomka

W czasie wieczoru będzie także czas na pracę w małych grupach (4-5-osobowych) oraz dyskusję na plenum i zadawanie pytań ekspertom.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o zgłoszenia do 16 listopada na adres mailowy: marcin.kotas@luteranie.pl
Każda zgłoszona osoba otrzyma na podany przez siebie adres mail link do platformy ZOOM

DOBROWOLNA OPŁATA – 15 zł
na konto: 92 2030 0045 1110 0000 0397 2830
Dziękujemy!

Organizator: Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej

Wieczór Duszpasterski