Monthly Archives: August 2022

10 Niedziela po Trójcy Świętej 21.08.2022 Lublin.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen 1.Wspomnij, Panie, na to, co się z nami stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. 2.Nasze dziedzictwo przypadło obcym, nasze domy cudzoziemcom. 3.Staliśmy się sierotami, bez ojca, nasze matki są jakby wdowy. 4.Naszą wodę… Czytaj dalej

Zmarł Ś. P. Prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2022 zmarł Prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski, emerytowany pracownik Zakładu Biochemii UMCS, członek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, członek Rady Parafialnej. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 18 sierpnia 2022 roku o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

9. Niedziela po Trójcy Świętej – 14.08.2022

Hasło tygodnia: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” – Łk 12,48 Mt 25,14-30: „Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek, i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według… Czytaj dalej

8. Niedziela po Trójcy Świętej – 07.08.2022

Hasło tygodnia: „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” – Ef 5,8.9 Mk 12,41-44: „A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz…. Czytaj dalej

7. Niedziela po Trójcy Świętej – 31.07.2022

Hasło tygodnia: „Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” – Ef 2,19 J 6, 1-14: „Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A… Czytaj dalej