Gospodarka drzewostanem na terenie zabytkowego cmenatrza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Lipowej w Lublinie. Etap III

Zadanie: “Gospodarka drzewostanem na terenie zabytkowego cmenatrza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Lipowej w Lublinie. Etap III” realizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lublinie w dniach 18.07 – 15.10.2022 dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.