Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynku plebanii Kościoła Ewangelicko-Augsburskigo w Lublinie

Zadanie: “Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynku plebanii Kościoła Ewangelicko-Augsburskigo w Lublinie” realizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lublinie w dniach 18.07 – 15.12.2022 dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.