Generator prądu i paczki dla Ukrainy

Parafia ewangelicko-augsburska w Lublinie nawiązała kontakt z parafią Kościoła Baptystów w Rożyszczu koło Łucka (Wołyń, zachodnia Ukraina). Od pastora Wadima Bandury i jego żony Marii dostaliśmy adresy wielodzietnych rodzin. Wysłaliśmy do tych rodzin 20 paczek z żywnością i odzieżą (w sumie ok. 500 kg).

Jesienią 2022 r. w Ukrainie coraz częściej zdarzały się kilkugodzinne przerwy w dostawach prądu. Było to bardzo uciążliwe dla codziennego życia Ukraińców. Postanowiliśmy pomóc również w tym zakresie i zakupić generator prądu dla zboru w Rożyszczu. Lubelscy ewangelicy okazali się hojni i w ciągu zaledwie kilku dni, także przy znaczącym wsparciu sympatyków naszej parafii, udało się zebrać całą potrzebną kwotę (6500 zł) i zakupić agregat prądotwórczy FOGO F6001R o mocy 6,2kW.

Po odbiór generatora przedstawiciele parafii w Rożyszczu z pastorem Wadimem Bandurą przyjechali do Lublina. Przekazanie agregatu miało miejsce w dniu 30 listopada 2022 r. Już tydzień później, podczas nabożeństwa w Rożyszczu, miejscowi parafianie przekazali nam chóralnie podziękowania za ten bardzo potrzebny dar. Generator służy im do dnia dzisiejszego.

Mirosław Łoboda

Ksiądz Wadim (trzeci od prawej) z żoną i córką przed naszym kościołem.

Pastor Wadim (trzeci od prawej) z żoną przed naszym kościołem.

Paczki gotowe do wyjazdu.

Paczki gotowe do wyjazdu.

Paczki gotowe do wyjazdu.

Paczki gotowe do wyjazdu.

Jesienią 2022 r. Ukraina była pogrążona w mroku.

Jesienią 2022 r. Ukraina była pogrążona w mroku.

Oto on! Agregat prądotwórczy od lubelskich luteran dla ukraińskich protestantów z Rożyszcza.

Oto on! Agregat prądotwórczy od lubelskich luteran dla ukraińskich protestantów z Rożyszcza.

Generator tuż przed wyjazdem, otoczony gronem osób zaangażowanych w akcję zbiórki pieniędzy, zakupu i przewozu do Ukrainy.

Generator tuż przed wyjazdem, otoczony gronem osób zaangażowanych w akcję zbiórki pieniędzy, zakupu i przewozu do Ukrainy.

Pastor Wadim prezentuje dar członkom parafii w Rożyszczu.

Pastor Wadim prezentuje dar członkom parafii w Rożyszczu.

A to oficjalne pismo Parafii w Rożyszczu z podziękowaniami dla Parafii EA Świętej Trójcy w Lublinie za przekazany generator.

A to oficjalne pismo Parafii w Rożyszczu
z podziękowaniami dla
Parafii EA Świętej Trójcy w Lublinie
za przekazany generator.