Lublin – Balingen. W drodze ku wzajemnemu poznaniu

„Begegnen Beten Blühen” (spotykać się – modlić się – rozkwitać) pod takim hasłem 21 maja 2023 r. w niedzielę Exaudi odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu 30-lecia partnerstwa między Prawosławną Diecezją Lubelsko Chełmską i Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen (Niemcy). Miejscem tego szczególnego wydarzenia była główna scena Krajowej Wystawy Ogrodniczej w Balingen w Badenii-Wirtembergii (południowo – zachodnie Niemcy). Szczególne było również uczestnictwo w tym wydarzeniu przedstawicieli naszej parafii, Adama Załęskiego, Agaty Nicińskiej-Cichowlas i piszącego te słowa.

Partnerstwo między Ewangelickim Okręgiem Kościelnym Balingen i Prawosławną Diecezją Lubelsko Chełmską istnieje i rozwija się już od 30 lat. Integralną częścią tego partnerstwa jest nasza parafia ewangelicko-augsburgska Św. Trójcy w Lublinie, którą łączą braterskie kontakty z ewangelicką parafią w Tailfingen, należącą do Okręgu Kościelnego Balingen.

Wizyta delegacji naszej parafii rozpoczęła się już w czwartek, 18 maja 2023 r., w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Na lotnisku w Stuttgarcie powitała nas wraz z mężem pastor Gudrun Ehmann. Wraz z nimi odbyliśmy spacer po stolicy Kraju Związkowego Badenia Wirtembergia, z wieży telewizyjnej górującej nad miastem mogliśmy podziwiać Stuttgart i panoramę okolic, a podczas wizyty w kolegiacie (Stiftskirche) znajdującej się nieopodal głównej ulicy miasta, czyli Königstrasse, nasz kantor Adam Załęski mógł zapoznać się z ciekawym, nowym instrumentem tego kościoła, 81. głosowymi organami firmy Mühleisen. Dzień zakończyliśmy kolacją i rozmowami u goszczących nas rodzin, Państwa Wonnerth, Leibfritz i Ingrid Kühnast, dobrze już znanych niektórym z naszych parafian.

Pobyt nasz obfitował w wiele wydarzeń i spotkań. W piątek rano, 19 maja, spotkaliśmy się z delegacją Prawosławnej Diecezji Lubelsko Chełmskiej, której przewodniczył jej ordynariusz, JE arcybiskup Abel, na wspólną modlitwę dziękczynną (molebień) w urokliwej kaplicy Siechenkapelle w Balingen, którą tamtejsza społeczność prawosławna otrzymała w użytkowanie od miejscowych ewangelików. Następnie udaliśmy się z wizytą do starosty powiatu Balingen, który z wielkim zainteresowaniem wysłuchał i odniósł się do historii wzajemnych kontaktów międzykościelnych. Kulminacją tego dnia było wieczorne spotkanie w kościele parafialnym w Balingen. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią partnerstwa prawosławno-ewangelickiego, wysłuchać okolicznościowych wystąpień przedstawicieli kościołów, obejrzeć okolicznościową prezentację multimedialną oraz usłyszeć dwa wspaniałe koncerty chórów: Ekumenicznego Chóru Partnerskiego pod dyrekcją Wolfganga Ehni oraz Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko Chełmskiej. W imieniu naszej społeczności przekazałem gratulacje i życzenia dalszej owocnej współpracy (podobnie jak nasza parafia towarzyszę temu partnerstwu od jego początków). Na pamiątkę dostojni jubilaci otrzymali w darze kopie obrazu ołtarzowego z naszego kościoła. To podniosłe spotkanie zakończyła wspólna agapa w domu parafialnym.

Bardzo interesującym wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi była konferencja naukowa, która odbyła się w sobotę, 20 maja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Tybindze. Jej tematem przewodnim był stosunek Kościołów do wojny w kontekście bieżących wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Referaty na temat ewangelickiej i prawosławnej etyki pokoju wygłosili prof. Jurgen Kampmann oraz ks. Jan Kulik. O roli kapelana wojskowego, jego pracy, różnicach i podobieństwach w podejściu do opieki duszpasterskiej w wojsku dowiedzieliśmy się z wystąpień ewangelickiego kapelana ks. Bernharda Schauber-Laudiena oraz prawosławnego kapelana wojskowego ks. Korneliusza Wilikiela. Wystąpienia prelegentów wywołały żywą dyskusję wśród zebranych uczestników. Sobotnie popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu Tybingi, jednego z ważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Niemczech, by po powrocie do Balingen zamknąć ten dzień udziałem w koncercie organowym kantora naszej parafii Adama Załęskiego. W jego wykonaniu usłyszeliśmy polską i niemiecką muzykę organową doby renesansu i baroku, w tym utwory które niejednokrotnie możemy usłyszeć będąc na nabożeństwie w naszym kościele. Koncert spotkał się z ogromnym aplauzem słuchaczy, a zebrane podczas niego datki zostały przekazane na potrzeby remontu naszego kościoła i pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Kulminacją trzydniowego spotkania było wspomniane już na wstępie niedzielne uroczyste nabożeństwo ekumeniczne na terenie Krajowej Wystawy Ogrodniczej w Balingen. Dla zgromadzonych wokół Bożego Słowa okolicznościowe kazania wygłosili JE abp. Abel oraz biskup regionalny, prałat Markus Schoch, którego wystąpienie tłumaczyłem dla polskojęzycznej części zgromadzenia. Podczas nabożeństwa ponownie zaśpiewały chóry.

Czas wspólnego świętowania szybko dobiegł końca. Po obiedzie, którego menu stanowiły Maultaschen, czyli regionalne szwabskie pierożki i pożegnaniu gości prawosławnych, delegacja naszej parafii, która miała jeszcze kilka godzin czasu do powrotnego lotu, spędziła niedzielne popołudnie na wycieczce do zamku Burg Hohenzollern, rodowej siedziby niemieckiej dynastii Hohenzollernów.

Marcin Cichowlas

Dobrzy znajomi z naszej parafii partnerskiej w Tailfingen i gospodarze Brigitte Leibfritz, Maria Wonnerth i Agata Nicińska-Cichowlas

Dobrzy znajomi z naszej parafii partnerskiej w Tailfingen i gospodarze Brigitte Leibfritz, Maria Wonnerth i Agata Nicińska-Cichowlas

Wspólne nabożeństwo ekumeniczne, JE prawosławny arcybiskup Abel i biskup regionalny, prałat Markus Schoch

Wspólne nabożeństwo ekumeniczne, JE prawosławny arcybiskup Abel i biskup regionalny, prałat Markus Schoch

 

Chór Partnerski z Balingen pod dyrekcja kantora okręgowego Wolfganga Ehni

Chór Partnerski z Balingen pod dyrekcja kantora okręgowego Wolfganga Ehni

 

Koncert organowy Adama Załęskiego

Koncert organowy Adama Załęskiego

 

Dwóch kantorów: Adam Załęski z PEA w Lublinie i dyrektor muzyczny Okręgu Kościelnego Balingen Wolfgang Ehni

Dwóch kantorów: Adam Załęski z PEA w Lublinie i dyrektor muzyczny Okręgu Kościelnego Balingen, Wolfgang Ehni

 

Autor relacji. Widok na Burg Hohenzollern, jedną z atrakcji regionu

Autor relacji. Widok na Burg Hohenzollern, jedną z atrakcji regionu